Eğitim Program İçeriği

Eğitim Programı 2017-2018 Afrika’da İş Yapmak…

EĞİTİM İÇERİĞİ:

AFRİKA GENEL BİLGİLERİ
• Afrika’nın Özellikleri
• Afrika’nın Bölgeleri
• Afrika’nın Sosyokültürel Yapısı
• Afrika’nın Doğal Kaynakları
• Afrika’nın Nüfusu
• Afrika’da Kentleşme
• Afrika’da Tüketim

AFRİKA’YLA TİCARET
• Afrika’nın Dünya Ticaretinde Önemi
• Afrika Bölgesel Ekonomik Toplulukları
• Afrika Kültürü ve Ticaret

Fırsatlar/Tehditler
Fırsatlar
• Ekonomi
• Tüketici
• Teknoloji
Tehditler
• Mali yapı
• Yönetimde şeffaflık
• Altyapı
Afrika’nın Önde Gelen Sektörleri
• Altyapı
• YapıIİnşaat
• FMCG
• Tarım/Hayvancılık
• Enerji
• Hazır Giyim

Pazara Giriş Stratejileri

Pazar Segmentasyonu

Zamanlama

Pazara Giriş Modu

Pazarlama Karışımı
• Ürün
• Fiyat
• Dağıtım
• Promosyon
Ürün Değerlendirmesi
• Temel Ürün
• Ürün Uyarlaması
• Ürün Yönetimi
• Markalama
Fiyat Değerlendirmesi
• Temel Fiyat
• Talep Analizi
• Talep, Maliyet ve Kar İlişkileri
• Fiyat Belirleme
Dağıtım Değerlendirmesi
• Dağıtım Kanalları
• Fiziksel Dağıtım
• Perakende Kanalları
• Perakende Stratejisi
Promosyon Değerlendirmesi
• Reklam
• Halkla İlişkiler
• Doğrudan Satış
• Promosyon

VAK’A ANALİZİ

Kamerun Cumhuriyeti

Örnek Sektör: İnşaat Malzemeleri

Yükselen Gelir İncelenen Dönemde Sektörel Genişlemeyi Artırdı Kentleşme ve Yapılaşma Satışları Artırdı Batılılaşma ve Değişen Yaşam Tarzı Sektöre İlgiyi Artırıyor Kentlerde Dağıtım Kanalları Çeşitleniyor.

• Kamerun Ülke Profili
• Coğrafi yapı
• Tarihi
• Demografik yapı
• Yönetim
• Siyasi yapı
• Ekonomik durum
• Dış ilişkiler
• Sosyal ve kültürel yapı
• Kültürel yapının iş hayatına etkileri
• Kamerun Finansal ve Ekonomik Profil
• GSMH, geçmiş trendler ve gelecek projeksiyonu
• Enflasyon oranları
• Enüstriyel üretime bakış
• Dış Ticaret
• Yatırım fırsatları
• İşgücü
• Kamerun’da İş Ortamı
• İş kurmak
• İnşaat izinleri
• Ticaret kaydı
• İşyeri açmak
• Banka kredileriyle ilgili temel bilgiler
• Yatırım koruma önlemleri
• Vergi sistemi
• Dış ticaret mevzuatı
• Borçlar ve tahsili
• İşyeri kapatma