Öncelikli Sektörler

54 ülkeden oluşmasına karşın tüm Afrika ülkeleri bazı ortak özellikler taşımaktadır. Bunların başında da gelişen kıta niteliğiyle ekonominin ithalata dayalı olması ve altyapı eksikliği gelmektedir. Bu nedenle Afrika ülkelerinin tümünde bazı sektörler öne çıkmaktadır.
• İnşaat ve altyapı
• Enerji
• Tarım
• Gıda
• Hazır Giyim
• Hızlı tüketim ürünleri