Sektörel Eğitimler

Meslek kuruluşları, dernekler, birlikler ve özel sektör şirketleri gibi tek bir sektör üzerinde yoğunlaşan kurum ve şirketlere yönelik eğitimlerdir. Eğitimlerde, ele alınan sektör derinlemesine incelenir. Afrika’da sektörün özellikleri, tüketici davranışları, beklentileri, rekabet şartları katılımcılara aktarılır, sektörün önemli oyuncuları hakkında bilgi verilir. Pazara giriş ve tutundurma faaliyetleri örnekleriyle irdelenir.

Sektörel eğitimler, kurumların isteği ve talebi doğrultusunda dizayn edilerek ihtiyaca uygun hale getirilebilir.